ŠKODA techweb [homepage]
Brzdy
28. června 2000

Zadní brzdy Š105-136

kontrola, výměna brzdového obložení


Kontrola a případná výměna součástí zadních bubnových brzd vozu Škoda 120-136, se sestává z několika jednoduchých kroků, které je možno učinit  i svépomocí.
Kontrolu tloušťky brzdového obložení a kontrolu mechanismu a brzdového válečku nelze provést bez sundání příslušného zadního kola a bubnu.
Postup pro Škodu 105/120 s kyvadlovou nápravou, s kolem ještě na zemi se vyndá závlačka ze středové matice zadní poloosy a mírně se tato matice povolí. Následuje zvednutí vozidla, jeho zajištění, nejlépe stojánkem, nebo druhým heverem, případně klíny pod kolo a sundání příslušného kola. Buben by měl vždy dále držet na kónusu na kterém je nalisován. Pokud jde lehce sundat, byl špatně utažen. Pro sundání bubnu se používá stahovák - specielní přípravek, běžně jsou používané dva typy, první menší typ se nasadí na konec poloosy a našroubuje, úderem kladiva na jeho hlavu se pak vytváří ráz potřebný k tomu aby buben odskočil. Druhý "lepší" stahovák, který je nutno použít pokud je buben velice zatvzelý, nebo je lepší ho použít rovnou, je na obrázku, přichytí se k bubnu čtyřmi maticemi kol a středový šroub se dotáhne, malým úderem kladiva na středový šroub, pak buben odskočí. Výhoda tohoto druhého stahováku je v tom že vytváří také nutné předpětí bubnu pro účinné stažení v případě že buben "pevně drží". Když je stahovák (oba typy) dotahován je potřeba velké síly, proto je nutné zabezpěčení vozidla, které je na heveru, proti nežádoucímu posunutí, třeba podložením kol klíny. Poznámka: na středové šrouby stahováků, se "nebouchá" kladivem na plno tím by se mohl poškodit závit na poloose, nebo posunout ložisko, ale pouze s citem.
POZOR při stahování nesmíte mít zataženou ruční brzdu !!!

Postup sundání zadního bubnu u vozidel Š130-136, tj vozidel s úhlovou kyvadlovou (vlečenou) zadní nápravou je jednodušší. V žádném případě nepovolujeme středovou matici. Buben se dá sundat i bez jejího povolení. Nejdříve vozidlo zvedneme a sundáme zadní kolo. Poté povolíme dva šrouby na bubnu (žádné jiné tam nejsou), po povolení těchto šroubů by měl jít buben lehce sundat (není tam žádný kónus). POZOR při sundavání bubnu nesmí být zatažená ruční brzda ! Pokud nejde sundat lehce, je v bubnu vedle otvoru odkud jste vyšroubovali jeden z šroubů ještě jeden další otvor se závitem, do toho našroubujeme šroub M8 a dotažením šroubu buben odskočí.

Po sundání bubnu se vám naskytne tento pohled.

Jednouduchou kontrolu můžete uskutečnit bez jakékoliv další demontáže mechanismu brzd. Nejdříve zkontrolujeme tloušťku brzdového obložení. Nové brzdové obložení (lidově pakny) má tloušťku 5mm (bez železné části) a vyměňuje se pokud tloušťka obložení je v nejmenším místě 1,5mm, nebo pokud se tomuto rozměru blíží, musíte počítat s tím, že do další periodické kontroly auto ujede třeba dalších 10000km a to by už obložení nemuselo vydržet. Poznámka Andrt uvádí max opotřebení na 2,5mm, Mach 1,5 a Cedrych 1,5mm.Vubec autoři se zde zajímavě rozcházejí Cedrych tvrdí, že tloušťka nové "pakny" je i s čelistí 5mm, zatímco Andrt a Mach píšou o 5mm bez čelisti...

Výměna brzdového obložení.
Pro přístup k brzdovému obložení je nutno demontovat brzdový mechanismus. Začneme sundáním malého pružícího drátu samostavu, lze to lehce provést s pomocí kleští, v pravé části ho "odhákneme" a vyndáme z koleček. Rukou, nebo lehkým poklepem uvolníme samostav. V pravé části uvolníme malou závlačku a sundáme podložku a demontujeme táhlo samostavu. V následujícím kroku je nutné sundat pružinu stahující čelisti k sobě. Pružina působí značnou silou a proto není její sundání jednoduché. Lze použít specielní kleště, ale ty bude mít zřejmně málokdo.

V případě že nemáte kleště lze v nouzi použít třeba i kus silnějšího kabelu, jak je zobrazeno na dalším obrázku.


 

POZOR na úraz při sundavání pružiny, rukavice v tomto případě neuškodí. Ve středu čelistí je pružina přidržující čelisti u štítu brzd, Ze zadní strany přidržíme trn aby se neotáčel a pomocí kleští uchopíme misku na pružině vepředu, mírně zatlačíme a otočíme o devadesát stupňů, vyndáme pružinu s miskou dopředu a trn dozadu, postup opakujeme i u druhé čelisti. Dále můžeme odklopit čelist směrem k přední straně vozu a sundat pružinu která je dole, držící obě čelisti u sebe. Poté lze lehce vyndat rozpěru ruční brzdy, která je v horní části (pod samostavem). U druhé čelisti směrem k zadní části vozu je nutné navíc trochu odtáhnout pružinu ruční brzdy a vyndat koncovku lanka z výseku v páce. Vyměníme čelisti za nové, vždy na obouch stranách (vozu) a zkontrolujeme brzdové válečky dle dalšího textu, pokud jsou v pořádku můžeme začít s opětovnou montáží. Montáž je obráceným postupem demontáže, pozor je pořeba dát na správné výškové usazení čelistí do spodních úchytů na štítu brzd. Problémy také mohou nastat při opětovném zandavání horní pružiny, pomocí kleští, nebo trnu, či kabelu, hrozí zde úraz pokud vám pružina "vystřelí". Konečná montáž bubnu je popsána na konci článku.

Pokud je brzdové obložení v pořádku, a to nejen po stránce opotřebení, ale i celkově, kontroluje pohledem zda není někde víc opotřebeno, nebo se nedrolí, neodlepuje atd. Tak dále je na pořadu kontrol váleček, zkontrolujeme prachovky zda nejsou zpuchřelé, a dole je mírně odklopíme a počkáme zda z nich nepoteče brzdová kapalina - zjistíme tím stav manžet na pístech. Dále zkusíme píst na jedné straně mírně zatlačit, zda se může pohybovat. Pozor na druhé straně aby protější píst "nevyjel", to samé zkusíme s druhým pístem. V případě, že píst se nehýbá - "je zarezlý" jsou dvě možnosti opravy. První možností je rozebrání válečku, vyčistění a výměna manžet a prachovek. Druhou možností je výměna celého válečku za nový, v obou případech je však již nutné odvzdušnění brzdové soustavy. Vymontování "prasátka" se provede odpojením brzdové hadičky, připravte si nádobku na zachycení vytékající brzdové kapaliny. Hadičku je vhodné zajistit po odmontování proti zanesení nečistot, třeba igelitovým pytlíkem. Dále povolíme dva šrouby držící váleček (klíč 10) a váleček vyndáme směrem ven z vozu, předpokladem jsou vyndané čelisti.

Montážní rozklad brzdového válečku,
1. Těleso
2. Prachovka
3. Miska
4. Píst
5. Manžeta
6. Pružina
7. Odvzdušňovací šroub
8. Čepička na odvzdušňovací šroub

V sadě náhradních gumových dílů jsou díly 2, 5, 8 a to v počtu pro oba zadní válečky. Při koupi takovéto sady, nebo nového válečku dávejte pozor na použití správného typu. Během výroby se montovalo několik typů zadních válěčku průměru 19 a 22 mm, lišili se také vnitřním provedením. Měnily se také od roku 84 těsnící manžety atd. Pokud měníme tedy brzdový válec za nový, použijeme stejné provedení jaké je na vozidle namontováno. Nebo novější stejného typu.
Pozor toto jsou pouze informativní data.
Standartní Š105/120 mají válečky průměru 19mm do roku 83 s hlavním válcem s ventilem zpětného tlaku.
Vozy Š Rapid a Š130 do 85 mají brzdové válečky průměru 22mm vždy s hlavním válcem bez ventilu zbytkového tlaku.
Všechny vozy od 83 a Š Rapid a Š130 od 86 mají brzdové válečky průměr 19mm s hlavním válcem bez ventilu zpětného tlaku.
Proč je důležitý nějaký ventil na hlavním válci ? Protože, vzhledem k tomuto ventilu byly konstruovány těsnící manžety.

Nahoře je staré a dole nové provedení brzdového válečku. Při výměně obou válečků je možno starý typ zaměnit za nový. Pokud vyměňujeme válečky, nebo vyměňujeme gumové segmenty, činíme tak vždy na obou stranách vozidla.

Na závěr zpět zamontujeme brzdový váleček, připojíme brzdovou hadici za použití nových měděných těsnění a dáme zpět mechanismus brzdy dle postupu výše popsaného. Poté následuje odvzdušnění brzdového systému, je vhodné odvzdušnit všechny brzdy.
Nakonec zkontrolujeme ještě buben, vnitřní povrch by měl být čistý bez rzi a bez nerovností na činné ploše, pokud tam jsou nerovnosti je nutné nechat buben přebrousit. Nový buben má vnitřní průměr 230mm, přebroušení se dělá na 231 mm. Pokud je nutné stočit jeden buben stočí se i druhý. Bubny se vyměňují za nové, pokud jejich opotřebení dosáhne 232 mm. Bubny pro kyvadlové nápravy jsou z temperované litiny, pro vlečené nápravy jsou z šedé litiny, bubny jsou nezáměnné.

Pro Š105/120, při sundavání bubnu je vhodné jednou za čas vyměnit klínek v poloose za nový, dále nandáme buben, pomocí tyče zapřeme buben o podlahu a dotáhneme středovou matici na předepsaný moment  250 Nm a zajistíme závlačkou. Poté je možno vozidlo sundat z heveru a dotáhnout matice kola. Doporučuji po ujetí 20-30 km znovu dotáhnout středovou matici na předepsaný moment.
Pro Š130-136, nandáme buben, přitáhneme dvěma šrouby, nasadíme kolo dotáhneme lehce matice kola, sundáme vůz z heveru a dotáhneme matice kola.

Při výměně čelistí je potřeba několikrát sešlápnout brzdu něž se opět nastaví samostav, dále je potřeba počítat se sníženou účinností zadních brzd, než se nové díly "zajedou".

Autor článku: Chipmen (Petr Váňa)

zobrazit další autorovy články
upravit článek pro tisk

Komentáře k tomuto článku (31):
Hlavní menu:


Hledání v článcích:

  pomoc?
Nejnovější články:

Jak to je s palivem E85
Zkušenosti z provozu vozidla Octavia Combi 1,9 TDi 81 kW
Montáž schránky pod přední sedačky Octavia II
Na brněnský Autosalon ZADARMO!
Oprava centrálního zamykání Felicia
Návod na montáž zadních repro do Octavia II
Výmena starej poistkovej skrinky vo Favorite za novú
Osvětlení vnitřních klik Octavia II
Montáž tempomatu a palubního počítače do Octavia II FL
MB 1000 a Š 100 (1964-1976)
 

 

© 1999-2018, Petr Váňa a Insidea Digital s.r.o.
Jakýkoliv výňatek či přetisk obsahu serveru Škoda TechWeb může být použit jinde pouze s písemným svolením provozovatelů serveru, jež jsou uvedeni výše.